Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mars: Fortsatt ökad aktivitet bland spararna

Foto: Wikimedia

Aktiviteten på Nordnets marknader har fortsatt öka under mars. Totalt gjordes knappt 1,5 miljoner avslut i mars, vilket är en ökning med 13,4 procent jämfört med mars 2009, och en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående månad.

I mars gjordes 1 485 275 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 64 577 avslut per börsdag.

Förändring Förändring
Mar 2010 Mar 2009 ett år Feb 2010 en månad
Sverige 703 601 626 260 12,3% 682 879 3,0%
Norge 281 452 318 186 -11,5% 287 381 -2,1%
Danmark 182 021 167 523 8,7% 170 593 6,7%
Finland 238 165 109 999 116,5% 193 344 23,2%
Tyskland 68 800 78 181 -12,0% 62 572 10,0%
Luxemburg 11 236 9 084 23,7% 8 888 26,4%
Totalt 1 485 275 1 309 233 13,4% 1 405 657 5,7%
Snitt per 64 577 59 511 8,5% 73 982 -12,7%
börsdag

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under mars månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. Uppdelat på marknad är Nordnet störst i Norge, näst störst i Finland, tredje störst i Sverige och fjärde störst i Danmark.

  • Börsen har haft en positiv utveckling under mars, vilket avspeglas i den höga aktiviteten bland de nordiska spararna. Nordnet gynnas av det goda börsklimatet och intar en stark position på samtliga våra marknader i Norden, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,8%
2. Nordnet 8,0%
3. Credit Suisse 5,4%
4. Avanza 4,8%
5. Handelsbanken 4,7%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar.

Källa: Nordnet

Nordnet