Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholmarna nöjda med stadens service

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia

Majoriteten av stockholmarna är nöjda med kvaliteten i stadens verksamheter. Det visar en undersökning som har gjorts på uppdrag av Stockholms stad. Med hjälp av en blogg och en enkät på www.stockholm.se frågar nu staden medborgarna vad de tycker att Stockholm ska göra för att bli ännu bättre.

Stockholm har utsetts till Sveriges Kvalitetskommun 2009. Därför har staden gjort en kvalitetsmätning där stockholmarna har svarat på vad de tycker är bra och vad som kan bli bättre. Två av tre stockholmare anser att stadens verksamheter håller hög kvalitet.

– Vi blev inspirerade när Stockholm fick priset och ville veta hur stockholmarna uppfattar kvaliteten i den kommunala servicen. Att de uppskattar servicen är ju det allra viktigaste för oss. Staden gör en rad mätningar i verksamheterna om vad elever, föräldrar, anhöriga, biblioteksbesökare och andra tycker. Detta ger oss en bild av hur stadens kvalitetsarbete som helhet uppfattas, säger Hanna Brogren, kommunikationsdirektör i Stockholms stad.

Drygt tusen stockholmare från 18 år och uppåt tillfrågades i undersökningen. Det som invånarna anser är viktigast för en bra kvalitet är personalens kompetens och tillgänglighet.

– En rolig sak i resultatet är att två av tre tillfrågade upplever att staden arbetar aktivt med att utveckla kvalitet i verksamheterna! Det är trevligt för alla oss som jobbar i staden, säger Hanna Brogren.

En majoritet tycker att kompetent personal är viktigast för att höja kvaliteten och på andra plats kommer personaltätheten och tillgängligheten, det vill säga hur snabbt man kommer fram i telefon eller hur lätt man hittar information om verksamheten.

www.stockholm.se » finns ”Tyck till” – ett öppet forum där stockholmarna bjuds in att beskriva vad de tycker att bra kvalitet är och hur de vill ha sina kontakter med staden

Källa: Stockholm.se