Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Restaurangernas försäljning steg i februari

Foto: Wikimedia

Restaurangernas försäljning steg med 3,2 procent under februari jämfört med februari föregående år. Försäljningen inom caféer ökade mest under perioden, ökningen var 6,8 procent.

I februari 2010 steg restaurangförsäljningen med 3,2 procent, vilket är en uppgång från januari då försäljningen steg med 0,7 procent i årstakt.

Försäljningsvolymen för restaurangbranschen minskade med 0,1 procent i februari, jämfört med samma månad förra året, vilket visar att restaurangbranschen har fortsatt svårt att locka kunder även om trenden för restaurangförsäljningen är på uppåtgående. Med undantag för december har försäljningsvolymen varit negativ sedan juli 2009.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Februari 2009 till Februari 2010

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, segment för segment. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån.

DLF och SHR kommenterar

Trots en relativt kraftig uppgång i omsättningen under februari jämfört med motsvarande månad 2009 kan det inte tolkas som någon tydlig vändning på restaurangmarknaden. Orsaken är att februari 2009 var en extremt svag månad jämfört med februari 2008. Ingen månad har haft en svagare utveckling under de 26 månader som det finns uppgifter för i den nya restaurangstatistiken. Det betyder att uppgången i februari i år kommer från en mycket låg nivå. Dessutom indikerar prisuppgången på restaurangtjänster att volymen i februari var lägre än i februari 2009.

Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på kort sikt fortsätter att förbättras relativt kraftigt enligt statliga Konjunkturinstitutet konjunkturbarometer. Personalrestaurangernas jämförelsevis svaga utveckling under februari i förhållande till övriga segment beror på att personalrestaurangerna var det enda segment med en positiv utveckling av omsättningen under februari 2009.

Uppgång för cafeér och snabbmatsrestauranger

Försäljningen inom caféer och konditorier ökade med 6,8 procent i februari vilket var den största ökningen bland de olika restaurangkategorierna.  Hotellens restaurangförsäljning ökade med 5,6 procent i februari och försäljningsvolymen för samma kategori ökade med 2,2 procent. Personalrestaurangerna hade en svag försäljningsmånad och stannade på 0,9 procent.

Källa:scb