Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Operation LIQUID – utredningsläget idag

 

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Bakgrund Den 9 december 2009 genomfördes ett tillslag mot ett 40-tal personer misstänkta för grovt dopingbrott. Tillslaget gjordes i ett samarbete mellan polismyndigheter, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Frihetsberövade
I dagsläget är 14 personer häktade.

Förundersökningsledning
Chefsåklagare Marina Amonsson har fått förstärkning med två åklagare från internationella åklagarkammaren. 

Utredningen
Utredningen av de häktade beräknas vara klar under maj månad. Handlingarna ska sammanställas och under juli månad kommer förundersökningsprotokollen att delges de misstänkta och deras försvarare. Ev kompletteringar som begärs kommer att genomföras under sommaren.

När det gäller de ca 35 personer som är frigivna från häktningar/anhållanden så återstår mindre kompletteringar. Vi räknar med att även dessa kommer att kunna delges utredningen under juli månad.

De köpare som inte redovisas i samband med att de huvudmisstänkta åtalas, vilket är mer än 500 personer från hela Sverige, kommer att utredas av respektive polismyndighet.
Dessa ärenden kommer att överföras för slutlig handläggning till respektive polismyndighet  och hanteras som normala mängdbrott. Polismyndigheterna gör sin egen prioritering av ärendena och det finns inget krav på återrapportering. Det är realistiskt att tro att det arbetet kan påbörjas till hösten/vintern.

Rättegången
Rättegången ska genomföras i Sundsvall och planeras att starta i början på oktober och preliminärt är 15 veckor avsatta för målet. Det är inte klart om målet kan genomföras i Tingsrättens ordinarie lokaler.

Samverkan
Samverkan med framförallt Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten fortsätter. I utredningen är ca 30 poliser från Västernorrland och Västerbotten förstärkta med utredare från Tullverket involverade.

Källa: Polisen