Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En av fem varslade blir arbetslös

Foto: Photo Passion

Av dem som varslas om uppsägning är det långt ifrån alla som blir arbetslösa. De senaste åren har andelen varsel som resulterat i arbetslöshet uppgått till i genomsnitt 20 procent. Inom den privata sektorn verkställs fler varsel än av de som inkommer från den offentliga sektorn.

Under hösten 2008 och våren 2009 varslades närmare 145 000 personer om uppsägning. Det var 3,7 procent av alla som var sysselsatta under den perioden. Denna kraftiga uppgång av antalet varsel blev dock kortvarig och redan under försommaren 2009 var antalet varsel tillbaka på mer normala nivåer.

Under lågkonjunkturen i början av 1990-talet var antalet varsel mer omfattande än under 2008-2009. 1992-1993 varslades över 20 000 anställda per år i den offentliga sektorn, jämfört med knappt 6 500 respektive 12 000 under 2008 och 2009. Inom tillverkningsindustrin varslades 7 procent av samtliga anställda under åren 2008 och 2009.

– Men vi ska komma ihåg att varslade som blir uppsagda utgör en mindre del av alla dem som blir arbetslösa. De allra flesta som blir arbetslösa är personer med tillfälliga anställningar vars kontrakt har upphört, säger Ann-Christin Jans, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Närmare 40 procent av alla varsel resulterade inte i uppsägningar. Här är skillnaden tämligen liten om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Inom den privata sektorn verkställs andelen uppsägningar vid varsel i högre grad än vid varsel från den offentliga sektorn. Under perioden januari 2009 till augusti 2009 verkställdes 64 procent av de varsel som inkom från den privata sektorn medan endast 39 procent verkställdes från den offentliga sektorn.

Av dem som varslas om uppsägning är det långt ifrån alla som blir arbetslösa. De senaste åren har andelen varsel som resulterat i arbetslöshet uppgått till i genomsnitt drygt 20 procent. Under perioden augusti 2008 till juli 2009 resulterade 30 respektive 34 procent av alla inkomna varsel i arbetslöshet inom sex respektive nio månader efter det att varslet inkommit till Arbetsförmedlingen.

Färre varsel ledde till arbetslöshet inom den offentliga än den privata sektorn. Under perioden 2005 till augusti 2009 uppgick andelen varsel som resulterade i arbetslöshet i genomsnitt till 25 procent i den privata sektorn och till 12 procent i den offentliga sektorn.

Källa:ams