Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bolag med över 800 anmälningar stoppas

Foto: Wikimedia

Bolaget Marantana AB, som bland annat marknadsför webbtjänster som testparadis.se och livsprognos.se, har dragit på sig över 800 anmälningar hos Konsumentverket. Nu förbjuds bolaget att fortsätta slarva med sin prisinformation.

Konsumentverket har sedan april 2008 tagit emot totalt 875 anmälningar mot Marantana, varav 437 avser testparadis.se och 374 livsprognos.se. Många av anmälarna har trott att testerna varit gratistjänster där man fyller i svar på några frågor samt sin mailadress och personnummer, klickar på några knappar och sedan får ett kostnadsfritt svar. Men istället har man fått en faktura hem med posten från bolaget på några hundra kronor.

Redan 2008 riktade Konsumentverket kritik mot Marantana för att prisinformationen var för otydlig på webbplatsen livsprognos.se. Vissa justeringar gjordes då, men trots det har anmälningarna till Konsumentverket fortsatt att strömma in.

När Marantana lanserade sin webbtjänst, testparadis.se, i november 2009 drog bolaget på sig ett mycket stort antal anmälningar på kort tid.

Konsumentombudsmannen, KO, har efter en granskning funnit att priset för tjänsterna redovisas väldigt otydligt på bolagets webbplatser. KO har därför utfärdat ett förbudsföreläggande. I fortsättningen måste bolaget lämna klar och begriplig information dels om priset på tjänsten, dels om att det är en tjänst som konsumenten beställer.
KO förbjuder även Marantana att i sin marknadsföring påstå eller ge intryck av att bolaget med en säkerhet på 50 procent kan fastställa en persons exakta livslängd mot bakgrund av svar på bolagets frågor om personlighet, fysik och livsstil.

Marantana släckte webbplatsen testparadis.se i slutet av december 2009 och andra webbplatser, däribland livsprognos.se, släcktes ned i slutet av februari i år. Bolaget har hört av sig till KO och meddelat att man inte längre bedriver eller tänker bedriva någon verksamhet på dessa webbplatser.

Om bolaget trots detta fortsätter sin verksamhet väljer KO att gå vidare med ett föreläggande. Föreläggandet är förenat med ett vite på 500 000 kronor

Källa: Konsumentverket