Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett landsting till avskriver barns vårdskulder

Foto: Wikimedia

Västernorrlands läns landsting följer nu Landstinget i Uppsala län genom att 11 maj fatta beslut om att avskriva skulder för vårdkostnader för barn. Detta efter en uppmaning från Kronofogden, Barnombudsmannen och Konsumentverket.

Fortfarande håller dock fyra landsting fast vid sina fordringar mot barn vars vårdnadshavare inte betalat för deras hälso- och sjukvård samt tandvårdskostnader.- Vi hoppas att även de återstående fyra landstingen strax lämnar samma positiva besked i ärendet, säger Eva Liedström Adler, rikskronofogde.

De landsting som fortfarande håller fast vid sina fordringar mot barn är Blekinge, Gävleborgs, Sörmlands och Västmanlands läns landsting.

källa Kronofogden