Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

GMO-förbud rycker närmare

Foto: Wikimedia

Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade idag igenom nya regler som stärker förslagsunderlaget att låta Europas länder själva bestämma om man ska införa nationella förbud mot genmodifierade grödor (GMO).

Frågan om godkännande av GMO är en omdebatterad och kontroversiell fråga inom EU – många länder är starkt emot, medan kommissionen länge försökt pressa igenom godkännande av GMO. Tidigare har EU-kommissionen endast varit villig att ge länder enskild rätt att förbjuda GMO-grödor på basis av kulturella och moraliska argument, vilket jurister menat varit för vaga för att vara juridiskt hållbara.

Men idag röstade EU:s miljöutskott för att skälen att enskilda länder ska kunna förbjuda GMO:er ska kunna vara potentiella miljöeffekter av genmodifierade grödor. Greenpeace anser att dessa skäl är avgörande för om nationella förbud att vara juridiskt hållbara.

– Miljöpåverkan är några av de mest direkta riskerna med GMO-grödor. Utan att miljöargument kan användas för att stoppa GMO:er, skulle nationella förbud mot GMO enkelt kullkastas av GMO-industrin i domstolen, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

Parlamentet röstar om GMO-lagen i plenum den 7 juni.

Utskottet röstade också:
• Att kommissionen och EU-länderna inför de förstärkningar av godkännandeprocesser för GMO-grödor
som miljöministrarna enades kring 2008.
• Att alla länder ska vidta tvingande åtgärder mot GMO-kontaminering. Om sådana åtgärder misslyckas,
måste de ansvariga för eventuella skador orsakade av föroreningen stå för kostnaderna.
• Att bioteknikföretag tvingas tillhandahålla material som behövs för oberoende forskning kring risker
som förknippas med GMO.

Källa: Greenpeace