Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varannan svensk skulle byta jobb om de fick vidareutbildning

7 procent av svenskarna mellan 30 och 55 år skulle byta yrke och/eller arbetsgivare efter en ettårig vidareutbildning. Det visar en TCO-rapport som Novus Opinion gjort. Samma rapport visar dock att hälften inte har möjlighet att få den vidareutbildningen på sitt jobb och att de flesta inte kan vidareutbilda sig på egen hand av ekonomiska skäl.

– Det vore bra om fler kunde vidareutbilda sig och byta jobb under yrkeslivet, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Att så många som varannan arbetstagare väljer att stanna kvar för att de saknar vidareutbildning trots att de vill byta jobb är negativt för den enskilde men också ett hinder för ekonomisk tillväxt. Om så många vill vidare i yrkeslivet utan att få möjlighet till det, leder det också till fler arbetsrelaterade besvär, fler sjukskrivningar och sämre löneutveckling.

– Vår undersökning visar att löntagare inte får möjlighet till den kompetensutveckling och vidareutbildning som de behöver, fortsätter Sture Nordh. Kostnaderna för att kunna vidareutbilda fler måste samhället ta ett huvudansvar för. De politiska partierna bör därför före valet lämna besked om de vill satsa på en sådan reform. Vår undersökning visar att det ett finns mycket brett folkligt stöd för detta och ett omfattande behov bland yrkesverksamma.

För ytterligare kommentarer:
Sture Nordh, ordförande i TCO: 070-346 23 28
Kristina Persdotter, utbildningspolitisk utredare på TCO: 076-76 466 76

Fakta om undersökningen:
Undersökningen gjordes av Novus Opinion mellan 7 och 12 mars 2010. Undersökningen omfattade ett riksrepresentativt urval om 2000 webbintervjuer av svenskar mellan 30 och 55 år.

Fakta från rapporten:
Var femte arbete på den svenska arbetsmarknaden försvinner varje år och ersätt med nya, ofta med högre krav på kunskaper. Den utbildning man fick i skolan riskerar att föråldras snabbt. Utbildningskraven höjs från arbetsgivarens sida. Rapporten visar att:

– 47 procent skulle byta yrke och/eller arbetsgivare efter en ettårig vidareutbildning.

– En av fyra inte har fått tillräckligt med kompetensutveckling/vidareutbildning för att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter.

– En av tre inte har fått kompetensutveckling/vidareutbildning för att kunna utföra de arbetsuppgifter som hon skulle vilja utföra framöver hos sin arbetsgivare.

– Hälften inte har fått kompetensutveckling/vidareutbildning som stärker deras möjlighet att söka sig vidare till andra jobb och/eller andra arbetsgivare.

– Hälften uppger att de absolut inte eller troligen inte skulle klara sig ekonomiskt om de skulle vidareutbilda sig under ett år.

– 84 procent skulle absolut eller troligen välja att vidareutbilda sig inom de närmaste åren om de fick ersättning motsvarande a-kassa.

– Nästan nio av tio tycker att det är det är viktigt att samhället ger stöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig.