Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Teknikforskningen på Högskolan Väst lyfts till högre nivå

Fotograf: Andreas Johansson, Högskolan Väst

Verkstadsindustriforskningen på Högskolan Väst har nu definitivt lämnat barnkammaren. Beslut har fattats om att forskargruppen ska få tre nya professorer. En av dem är Trollhättesonen Per Nylén som drivit uppbyggnaden av teknikforskningen på högskolan från grunden.

Per Nylén är född och uppvuxen i Trollhättan. Han har gjort en avstickare till Göteborg på sju år, annars har han varit staden trogen. Efter att ha utbildad sig till ingenjör på Chalmers deltog han i skapandet av det som skulle bli Högskolan Väst. Han genomförde samtidigt sina forskarstudier här och doktorerade 1999. Per Nylén har varit en av de starkast drivande krafterna när verkstadsindustriforskningen på högskolan har byggts upp. Det har handlat om att sätta ihop en maskinpark med avancerad mätutrustning för forskning, men framför allt om att samla forskare med rätt kompetens. Många av dem är framodlade på Högskolan Väst. Andra är rekryterade utifrån. Det har också handlat om att skapa samarbete med industrin och med andra forskare.

Idag utförs forskningen på Produktionstekniskt Centrum som drivs gemensamt av Högskolan Väst, Innovatum, Saab och Volvo Aero. Samarbete pågår också med en lång rad andra företag. Det finns även ett tätt samarbete med forskare runt om i Sverige och med flera framstående forskargrupper utomlands.

Tidigare har rektor på Högskolan Väst beslutat om anställning av två professorer i svetsteknologi. De är Nils Stenbacka som kommer från Aga/Linde Gas i Stockholm och Lars-Erik Svensson som kommer från Volvo Powertrain i Göteborg. Idag har beslut fattats om att Per Nylén blir professor i termisk sprutning, en ytbeläggningsprocess av avgörande betydelse för Volvo Aero. Senare under året kommer ytterligare en professor att anställas om allt går som planerat. Kenneth Eriksson, professor i matematik, ingår sedan tidigare i gruppen.

Fortfarande saknas en byggsten som skulle göra att forskargruppen även formellt sett blir jämbördig med forskargrupperna på universiteten, nämligen rätt för högskolan att examinera doktorer. Som det är nu examineras doktorander vid Högskolan Väst alltid av något annat lärosäte. Men från och med i år har högskolor möjlighet att söka examensrätt inom starka profilområden. I och med förstärkningen med fyra professorer är Högskolan Väst väl rustad att söka examensrätt för doktorander inom verkstadsindustriforskningen. Det kan också bli fråga om en ansökan inom området arbetsintegrerat lärande.

Forskningen på Högskolan Väst har funnits i cirka 15 år och utvecklingen under den tiden har varit kraftfull. Den tekniska forskningen står för 60 procent av forskningsintäkterna på högskolan. Samhällsvetenskap och humaniora står för 34 procent och vård- och hälsovetenskap för 6 procent.

Källa:  Högskolan Väst