Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ulrika Westerlund föreslås bli ny förbundsordförande i RFSL

Foto: Peter Knutson

På RFSLs kongress i maj tackar Sören Juvas för sig efter nio år som förbundsordförande. RFSLs valberedning föreslår Ulrika Westerlund, nuvarande vice förbundsordförande, som Sörens efterträdare.

Ulrika Westerlund är sedan tre år tillbaka vice förbundsordförande i RFSL och har tidigare bland annat varit ordförande för Stockholm Pride och chefredaktör för tidskriften Bang. Hon är 37 år och journalist, redaktör och projektledare.

— Jag hoppas på kongressens förtroende för att leda en av Sveriges viktigaste organisationer. Vi har många betydelsefulla frågor att jobba med framöver. Det finns mycket att göra till exempel på det familjepolitiska området för att alla hbt-personer som vill bli föräldrar ska få möjlighet att bli det, vi ska jobba med att stärka respekten för hivpositivas och transpersoners mänskliga rättigheter och vi ska utveckla och utöka våra internationella samarbeten för att jobba för att förbättra hbt-personers situation globalt, säger Ulrika Westerlund

— RFSL har samtidigt mycket att göra på det lokalpolitiska planet och det attitydpåverkande arbetet mot homofobi och transfobi är ständigt aktuellt. Jag skulle också vilja jobba mer med det interna utvecklingsarbetet och samarbetet mellan förbundet och avdelningarna, fortsätter Ulrika Westerlund.

Valberedningen föreslår vidare Kaj Heino från Göteborg till posten som vice förbundsordförande. Han har tidigare varit vice förbundsordförande för RFSLs systerorganisation Seta i Finland och är även ordförande för RFSL Göteborg.

— Jag hoppas få förtroende att arbeta med att utveckla RFSL som organisation genom att få våra avdelningar i hela landet att växa och utvecklas, säger Kaj Heino.

Jonah Nylund, tidigare ordförande i Stockholm Pride, föreslås bli ny förbundssekreterare.

— Jag är mycket glad över att vara föreslagen och är sedan länge engagerad i internationella frågor. Om kongressen väljer mig till förbundssekreterare vill jag fördjupa vårt engagemang för hbt-personer runt om i världen, säger Jonah Nylund.

Sören Juvas, som tidigare hette Sören Andersson, har varit förbundsordförande sedan 2001 och suttit i förbundsstyrelsen sedan 1996.

— När jag tillträdde som förbundsordförande lovade jag kongressen att arbeta för könsneutralt äktenskap, möjlighet för samkönade par att adoptera barn, att lesbiska skulle få hjälp med insemination, att sexuell läggning skulle inbegripas i lagen om hets mot folkgrupp och med att vidga RFSLs internationella arbete. Allt det har vi nu lyckats med och det är dags för mig att lämna över ordförandeposten, säger Sören Juvas.

RFSL håller kongress vartannat år och denna gång står RFSL Nord som värd. Kongressen kommer att hållas i Skellefteå och 200 RFSL-aktivister från hela landet kommer förutom att välja förbundsstyrelse disktera frågor som hiv, hälsa, utbildning, Hbt-certifiering, transpersoners rättigheter och internationella samarbeten.