Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Informerade föräldrar ska minska tonåringars alkoholdrickande

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia
Var tredje förälder har låtit sin femtonåring smaka på alkohol, visar en ny undersökning.
Nu inleds en satsning för att informera föräldrar om riskerna med att förse minderåriga med alkohol. Statens folkhälsoinstitut står bakom informationsinsatsen ”TÄNK OM”, en gemensam budskapsplattform som ska samla myndigheter och organisationer i hela landet.

– Det är dags att avskaffa myten att man som förälder hjälper sina barn till ett sundare drickande genom att förse dem med alkohol. Forskning visar att alkohol är skadligt för minderåriga och att föräldrar som sätter tydliga gränser gör sina barn en tjänst, säger Sarah Wamala, generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut.

I en ny intervjuundersökning, utförd av Sifo på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, uppger var tredje förälder till en femtonåring att de har låtit sitt barn smaka på alkohol, till exempel i samband med en middag eller högtid. Resultaten presenteras i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag, undertecknad av Sarah Wamala tillsammans med Systembolagets vd Magdalena Gerger, äldre- och folkhälsominister Maria Larsson samt rikspolischef Bengt Svenson.

Det är inom ramen för ett regeringsuppdrag som Statens folkhälsoinstitut genomför informationsinsatsen TÄNK OM under 2010. Syftet är att sprida kunskap kring tonåringar och alkohol, med föräldrar till tonåringar som primär målgrupp. Genom att vara tydliga gränssättare kan föräldrar spela en nyckelroll för att senarelägga alkoholdebuten och därmed minska risken för våld och olyckor i tonåren samt för alkoholrelaterade problem senare i livet.

Den nya undersökningen visar samtidigt att bara sju procent av föräldrarna instämmer i påståendet att ”det är okej att föräldrar bjuder sina barn på alkohol hemma när de går i grundskolans nionde klass”. Dessa sju procent av föräldrarna avviker intressant nog från majoriteten på ännu ett sätt; merparten av dem tror felaktigt att de flesta andra föräldrar också anser att det är okej att bjuda sina femtonåriga barn på alkohol.

– De flesta yngre tonåringar bjuds aldrig på alkohol i hemmet. Det är bra att veta för tonårsföräldrar som möter förhandlingstaktiken ”alla mina kompisar får”, säger Sarah Wamala.

Informationsaktiviteterna i TÄNK OM kommer att stödjas av nationella insatser, men tyngdpunkten ligger på läns- och kommunnivå. Som avsändare av de nationella informationsinsatserna står Statens folkhälsoinstitut i samarbete med polisen, Systembolaget och IOGT-NTO. Regionalt och lokalt koordineras insatserna via länens drogsamordnare, med exempelvis polis, kommuner, skolor och frivilligorganisationer som samarbetspartners.

Källa: fhi.se