Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folksam lyssnar på pensionärerna – erbjuder alternativ till sänkta ersättningar

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia

Folksam har lyssnat på pensionärernas synpunkter när det gäller förändringen av villkoren för den uppmärksammade grupplivförsäkringen. – Vi har tagit till oss kritiken och vi kommer att låta pensionärerna få välja mellan tre alternativ. Vi skjuter också fram förändringen ett år till 1 januari 2012, säger Stefan Holm, ansvarig affärsområdeschef hos Folksam.

Vid samrådet den 8 december ombads organisationerna komma med synpunkter och förslag på hur de vill att grupplivförsäkringen ska hanteras. Folksam har behandlat synpunkterna och tagit fram alternativ till sänkt ersättning, vilka nu presenterats för pensionärernas organisationer.

Alternativen är följande:
– Behålla samma premie som idag, men med sänkt ersättning.
– Behålla de ersättningsbelopp man har idag, men till en högre premie. Ersättningen fryses.
– Fortsätta med samma försäkring som idag, med nuvarande ersättning till en högre premie. Ersättningen och premien ändras därefter med prisbasbeloppets förändringar.

För mer information om alternativen se: www.folksam.se/gruppliv

Folksam kommer i mitten av april skicka ut brev till de berörda kunderna i vilka man informerar om de tre alternativen samt vilka premienivåerna kommer att bli. Kundernas nuvarande ersättningar och premier kommer att förbli oförändrade under 2011. Kunderna behöver inte göra något val nu utan kommer mot slutet av 2011 få välja ett av de tre alternativen.

– Detta är en väldigt viktig fråga för Folksam. Vi vill säkerställa att vi gör det här på ett, för kunderna, så bra sätt som möjligt. Därför vill vi inte ha för bråttom utan skjuter fram förändringen ett år, säger Stefan Holm.

Källa: folksam.se