Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Glädjande EU-besked i dag till 180 000 svenska bilägare

Foto: Wikimedia

EU sa i dag ja till svenska ansökningar om att fortsättningsvis få importera etanol för bearbetning under tullkontroll till biobränsle. Därmed uteblir den befarade tullhöjningen som skulle ha påverkat drivmedelspriset för våra miljövänliga bussar och de 180 000 bilägare som kör etanolbilar.

– Jag välkomnar beslutet som öppnar för fortsatt konkurrenskraftiga priser på biobränslen. Det visar på en förståelse för den svenska situationen med en stor marknad för miljövänliga fordon och fortsatt forskning på andra generationens biodrivmedel, säger handelsminister Ewa Björling.

-I Sverige har vi idag drygt 1 500 försäljningsställen som tillhandahåller E85. Om beslutet inte hade gått igenom så skulle enligt beräkningar kostnaden för E85 öka med minst 60 öre per liter och därmed blivit dyrare för konsumenterna som tankar E85, konstaterar Ewa Björling.

– Vi har fått gehör för den svenska linjen om de utvecklings- och klimatfördelar som låga tullar på biodrivmedel innebär. Vi fortsätter också arbetet inom EU och WTO för att få tillstånd mer generella tullsänkningar på klimatvänliga varor och tjänster.

Det var EU:s tullkodexkommitté som under förmiddagen idag röstade för att bifalla Sveriges två ansökningar om tillstånd att importera etanol från länder utanför EU för bearbetning under tullkontroll i Sverige till biobränslena E85 och ED95. Tillstånden kommer denna gång att gälla under ett års tid.

Källa: regeringen.se