Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gemensam aktion ska minska fotbollsvåldet

Foto: wikimedia
Foto: wikimedia
Våldet kring fotbollsmatcher är ett problem för både sporten och samhället i stort. Landshövding Per Unckel har under en längre tid fört en dialog med inblandade i större fotbollsarrangemang i Stockholmsområdet. Nu har samtliga 17 parter enats om en handlingsplan med gemensamt ansvar och individuella åtaganden.

 

– Det ska vara roligt och tryggt att gå på fotboll, säger landshövding Per Unckel. Vårt mål är att pressa tillbaka våldet genom ett brett samarbete och koordinerade insatser. Alla parter är viktiga men klubbarna har en avgörande roll i kampen mot fotbollsvåldet.

Fotbollsklubbarna har tagit på sig ett övergripande samordningsansvar inför och under matcherna. Det gäller inte minst samverkan med polisen. Klubbarna ska också se till att utskänkningstillstånd vid arrangemangen efterlevs och verka för en drog- och alkoholfri miljö. Erfarenheterna av att spela derbymatcher på dagtid ska utvärderas.

Transporterna till och från arenorna ska möta behovet. Här har SL ett särskilt ansvar och kommer att öka sitt samarbete med klubbarna.

Åklagarna har i handlingsplanen åtagit sig att medverka till snabbare så kallade tillträdesförbud för individer som stör ordningen.

Flera av parterna kommer att medverka i förebyggande insatser i skolorna, där sådana efterfrågas.

Klubbarnas supporterorganisationer medverkar aktivt för att skapa en positiv miljö kring matcherna. Arbetet sker bland annat genom att löpande utbilda företrädare för klubbarna, stödja föräldrar med barn i riskzonen och verka för ökad närvaro av föräldrar vid matcherna.

– Att bekämpa fotbollsvåldet och motverka de företeelser i samhället som orsakar våld tar tid, säger Per Unckel. Alla parter som nu beslutat att ta gemensamt ansvar för att bekämpa våldet kommer att utvärdera insatserna efter två år.

Parterna har utsett en exekutivkommitté som ska ansvara för att överenskommelsen fullföljs. Gruppen kommer att ledas av landshövdingen. Kontinuitet och långsiktighet ska prägla det fortsatta arbetet.

Källa: Länstyrelsen i Stockholms Län