Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folksam först med att se över reglerna för barnförsäkringar

Foto: Wikimedia

Mot bakgrund av det uppmärksammade fallet där en femårig flicka nekades barnförsäkring i Folksam påbörjar Folksam nu en omfattande översyn av sina barnförsäkringar. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i slutet av augusti i år.

– Vi ser allvarligt på den kritik som riktats mot oss och att regelverket i vår barnförsäkring ifrågasätts av våra kunder och andra. Vi kommer därför att göra en total översyn av Folksams barnförsäkringar med målet att rätta till de brister som finns, säger Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam.

Som en del av översynen kommer Folksam gå igenom de kriterier som finns för vem som beviljas barnförsäkring och titta på om de är rimliga och om de behöver justeras. Folksam kommer också att granska om det finns brister i riskbedömningen samt vad som kan förbättras i kundkommunikationen kring barnförsäkringarna.

Som ett led i översynen kommer Folksam rådgöra med expertis inom riskbedömning samt även undersöka vad Folksams kunder har för uppfattning i frågan samt vilka förväntningar de har på vem som ska kunna få Folksams barnförsäkringar.

Folksam kommer att presentera resultatet av översynen i slutet av augusti 2011.

Källa: Folksam