Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Home Properties säljer Strand Hotell

Home Properties säljer Strand Hotell på Nybrokajen i Stockholm. Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm har ingått avtal om försäljningen via bolag. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 600 Miljoner Kronor..

Home Properties har träffat avtal med Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm om försäljning, via bolag, av fastigheten Måns Bock 6, mer känd som Strand Hotell på Nybrokajen i Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 600 MSEK och likvideffekten till cirka 265 MSEK. Köparen tillträder fastigheten den 1 september 2011.

Fastigheten uppfördes 1912 och är på drygt 6 300 kvadratmeter fördelat på 152 rum varav 19 är inhyrda.

Försäljningen innebär att Home Properties fortsätter sin strategiska renodling av fastighetsportföljen till att bara äga fastigheter som drivs av Nordic Choice Hotels. Renodlingen innebär att både Home Properties och Nordic Choice Hotels kan optimera sina driftsresultat genom koncentration av resurser till de gemensamma anläggningarna.

”Den här affären gör genom sin renodling av fastighetsbeståndet och starka kassaflöde att Home Properties ytterligare förstärker sin finansiella ställning och resurser till nya förvärv. Den ger oss dessutom en unik möjlighet att i framtiden och med egna resurser finansiera större förvärv av hotellfastigheter. Vidare visar affären på styrkan i samarbetet mellan Home Properties och Nordic Choice Hotels”, säger Petter A. Stordalen ägare och styrelseordförande i Home Properties.

Stockholm den 2 juli 2011

Källa: Home Properties AB.