Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Oförändrade småhuspriser på månadsbasis

Foto: Fotoakuten

Småhuspriserna har på månadsbasis i stort sett varit oförändrade sedan december 2009. Priserna steg emellertid med 1 procent under årets första kvartal jämfört med fjärde kvartalet 2009. Om vi blickar tillbaka ett år och jämför med första kvartalet 2009 är prisuppgången 9 procent på riksnivå.

Det län med den största procentuella prisuppgången mellan de senaste kvartalen är Jämtland med 5 procent. Därefter följer Stockholms, Västmanlands och Gävleborgs län med en prisökning på 3 procent. Gotlands län har den största prisnedgången, -5 procent under samma period. I samtliga storstadsregioner, Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö, fortsätter priserna att stiga. Uppgången mellan de senaste kvartalen ligger på 2 till 3 procent.

Prisuppgång i alla län på årsbasis

På årsbasis, första kvartalet 2010 jämfört med samma period ett år tidigare, har småhuspriserna ökat med i genomsnitt 9 procent på riksnivå. I alla län noterades prisökningar. Länen med de största procentuella ökningarna av priserna är Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland. I dessa län är förändringen mellan 10 till 15 procent. Av de fyra nämnda länen ingår storstadsregioner i tre av dessa. Prisutvecklingen i storstadsregionerna ligger på 15 till 16 procent på årsbasis, vilket är högre än landets genomsnitt på 9 procent.

Medelpriset över 2 miljoner

Medelpriset för en småhusfastighet i landet var drygt 2 miljoner kronor under första kvartalet. Antalet försäljningar som ligger till grund för medelpriset var 8 953.

Månad Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxerings-värde i 1000-tals kr Köpeskillings-koefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
0903
3 117 1 801 993 1,85
0904
4 444 1 816 993 1,86 +1
0905
3 792 1 862 989 1,91 +3
0906
5 879 1 926 1 005 1,95 +2
0907
6 565 1 894 984 1,96 +1
0908
4 614 1 962 1 006 1,98 +1
0909
4 706 1 788 922 1,96 -1
0910
5 610 1 797 913 1,98 +1
0911
4 367 1 905 961 2,00 +1
0912
4 662 1 954 976 2,02 +1
1001
3 193 2 094 1 042 2,02 0
1002
3 130 2 028 1 009 2,02 0
1003*
2 630 1 953 967 2,02 0

Källa:scb