Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Systembolagets försäljning första halvåret 2011: Svag ökning under första halvåret

Foto: Tobias Dahlén / Photo Passion

Systembolagets försäljning, omräknat i ren alkohol, ökade med 0,4 procent första halvåret 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Under andra kvartalet var ökningen 3,5 procent. Stödet för Systembolaget fortsätter att öka och är nu större än någonsin enligt SIFO.

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen enligt följande:

Första halvåret 2011 

Försäljning (1000-tals liter)

Första halvåret 2011
Förändring jämfört med motsvarande period 2010 *
Andra kvartalet 2011 

Försäljning (1000-tals liter)

Andra kvartalet 2011
Förändring jämfört med motsvarande period 2010 *
Vin 91 078 +1,8 % 50 730 +5,1 %
Starköl 109 122 +0,8 % 63 804 +3,8 %
Cider/Blanddrycker 9 238 +0,5 % 6 048 +3,0 %
Sprit 9 040 – 4,3 % 4 896 – 1,1 %
Totalt ren alkohol 21 766 +0,4 % 12 208 +3,5 %
Alkoholfritt 674 +23,2 % 443 +22,5 %

* Förändringen jämfört med motsvarande period förra året är kalenderkorrigerad.

– Försäljningen ligger på samma nivå som under första halvåret 2010, förutom alkoholfritt som fortsätter öka, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Kundernas efterfrågan på ekologiska och alkoholfria drycker ökar vilket avspeglar sig i försäljningen; under första halvåret ökade försäljningen av ekologiska drycker med 42,3 procent och alkoholfritt med 23,2 procent.

7 av 10 stödjer Systembolaget
Stödet bland svenskarna för Systembolagets ensamrätt på detaljhandelsförsäljning av alkohol har ökat stadigt de senaste åren. Medelvärdet för första halvåret var 68 procent, och vid den senaste mätningen i juni uppgick siffran till 70 procent. Det är SIFO som på uppdrag av Systembolaget varje månad mäter allmänhetens inställning till Systembolaget, ett så kallat opinionsindex (OPI). Frågan som ställs är: ”Tycker du att man ska behålla Systembolaget och monopolet på försäljning av starköl, vin och sprit eller vill du att starköl, vin och sprit skall säljas i andra butiker?”. Då mätningarna startade för 10 år sedan svarade 49 procent att ”Systembolagets monopol ska behållas”. Det innebär att stödet för Systembolaget har ökat med 21 procentenheter under dessa 10 år.

–  Det starka, och ökande, stödet för Systembolaget bland svenskarna visar att de är nöjda med Systembolagets service, både vad det gäller sortiment, kunskap och ansvar, kommenterar Lennart Agén.

Förutom opinionsindex mäter Systembolaget även kundernas nöjdhet, Nöjd-Kund-Index (NKI), det vill säga hur nöjda kunderna är med bland annat kundbemötande, butikernas tillgänglighet och öppettider. Här ligger stödet kvar på 79, vilket är samma höga nivå som under första kvartalet i år. Ett annat viktigt nyckeltal för Systembolaget är hur ålderskontrollen i butikerna fungerar. Under första halvåret efterfrågades legitimation i 94 procent av alla testköp (2 800 stycken). Det är samma höga nivå som motsvarande period förra året.

Källa: Systembolaget