Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Populär lek ger armbrott

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus har man de senaste sommarhalvåren registrerat en ständig ökning av skador från studsmattor. Popcornleken står för en stor del av dessa.

Förra våren och sommaren tog ortopediska kliniken vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus emot 44 patienter som hade skadats så illa under studsmattelek att de måste läggas in för vård. De vanligaste skadorna är handleds- och armbågsbrott som barnen ådrar sig när de faller av mattan.

Av dem som råkar ut för vårdkrävande skador på studsmattor är 70 procent pojkar. Genomsnittsåldern på dem som skadas är knappt 9 år, och 1 av 5 barn är under 5 år. En tredjedel av skadorna är så allvarliga att det krävs narkos för att utföra behandling.

Faran ökar när flera barn hoppar samtidigt. Det lättaste barnet – som oftast också  är yngst och därmed har sämst balans och motorik – får då högst rörelsesenergi. Resultatet blir visserligen en rolig lek – ”popcorn” – men också många frakturer.

Enkla och åtgärder kan effektivt reducera skaderisken, nu när studsmattorna plockas fram:

• Vuxna ska helst övervaka leken.
• Säkerhetsnät ska finnas monterat.
• Det bör inte vara fler än två barn som hoppar samtidigt och bäst är om de har ungefär samma ålder och vikt.
• Tank på att våta studsmattor är hala.
•  Försök få barnen att kliva, inte hoppa, av studsmattan.

Källa: Karolinska