Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Välkommen till information om nya promenadstråk i det historiska Helsingborg.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Onsdag den 28 april, samling kl. 12 vid Magnus Stenbockstatyn, Stortorget.

Värdar: Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande, Christian Orsing (M) kommunalråd. Bengt Lindskog, ålderman i Gillet Gamla Helsingborg.

Bakgrund – ett samarbete för ökad historisk kunskap

Kommunstyrelsen fattade den 15 april 2009 beslut om ett fördjupat samarbete mellan Helsingborgs stad och Gillet Gamla Helsingborg. En arbetsgrupp bildades som fick i uppgift att bland annat ta fram informationsmaterial för att öka kunskapen om Helsingborgs historia hos stadens medborgare och besökare. Ett resultat av samarbetet blev att utveckla de historiska stadsvandringarna i centrala Helsingborg. Längs de tre blivande promenadstråken kommer historiskt intressanta byggnader och platser att prydas med plaketter, reliefer och modeller i brons, som berättar om det gamla Helsingborg. De tre kommande stråken sträcker från Stortorget mot Öster, Norr och Söder.

Invigning av det östra stråket för allmänheten sker under augusti, där efterhand 40 plaketter, 10 reliefer och 4 modeller kommer att kunna beskådas under promenaden. Särskilda informationsskrifter för vuxna och skolbarn tas också fram i samband med att stråken invigs.

Källa: Helsingborg