Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

WWF till regeringscheferna: Gör sju enkla saker som kan rädda Östersjön

Östersjövy. Foto: Lasse Burell / Perfectworld.se

Inrätta fler marina skyddade områden, återinför skatt på handelsgödsel, åtgärda Östersjöns kvarvarande miljöfarliga ”hot-spots” från Helcoms lista och bygg ut mottagningsanläggningar för avloppsvatten i hamnarna. Det är några av kraven som Världsnaturfonden WWF lyfte fram i ett brev till Östersjöländernas regeringschefer inför toppmötet – Baltic Sea Action Summit – den 10 februari i Helsingfors.

På toppmötet som varit  inbjöds regeringschefer, företag och organisationer att avge löften om konkreta åtgärder för Östersjön. Finlands president Tarja Halonen som 2008 fick WWFs pris ”Baltic Sea Leadership Award” är en av initiativtagarna.

– Östersjöländerna har en lång tradition av löften och handlingsplaner. Men genomförandet är en bristvara. Ord måste följas av åtgärder i större utsträckning än tidigare om vi ska se några verkliga förbättringar i havet, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare för WWF i Sverige.

Samtidigt som vi behöver fortsätta det trägna arbetet inom regionala och europeiska institutioner för att nå långsiktiga förändringar finns det flera saker som regeringarna kan göra omedelbart för att förbättra tillståndet i Östersjön.

De sju enkla saker som föreslås av WWF är:

1. Förbjud all användning av fosfater av tvätt- och diskmedel
2. Återinför skatt på kväve och fosfor i handelsgödsel och verka för skatt inom hela EU
3. Förbjud fiske av ål tills beståndet har återhämtat sig och återställ vandringsvägar
4. Skriv under barlastvattenkonventionen
5. Åtgärda de miljöfarliga hot-spots som finns kvar på Helcoms lista
6. Bygg ut tillräckliga mottagningsanläggningar i hamn för kryssningsfartygens avloppsvatten
7. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden

– De här sju sakerna kan göras med mycket små ändringar i befintlig budget och lagstiftning och har i flera fall redan utlovats av länderna. Det är långt ifrån vad som behövs för att återställa Östersjön till ett gott miljötillstånd, men vi tror att de kan vara en bra början, säger Åsa Andersson, programchef för svensk natur och Östersjön på WWF.

Källa: wwf.se