Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ungar blir K-ungar hos Kultur för Barn och Unga

Klass 5a och 5b på Ögårdsskolan i Malmö har antagit uppdraget att bli Kultur för Barn och Ungas K-ungar. K-ungarna är en referensgrupp som ska vara med och bestämma när Kultur för Barn och Unga väljer kulturutbud för Malmös barn i skolor och förskolor.

Under hösten kommer K-ungarna att synas på dansföreställningar, teatrar och de kommer att testa nya workshops och ta emot föreställningar i klassrummet.

Kultur för Barn och Unga (KBU) köper in och fördelar kostnadsfri kultur till Malmös barn i förskola och skola. Varje år fördelar de ca 50.000 kulturupplevelser. Genom att arbeta tillsammans med barn ur målgruppen vill man säkerställa att utbudet är rätt.

Den 20 oktober kommer K-ungarna, som en del av uppdraget, att vara med när KBU arrangerar den årliga Utbudsdagen i Kulturhuset Mazetti. På Utbudsdagen visar aktörer som sysslar med barnkultur i Malmö upp sitt utbud för kulturombud från olika skolor.

K-ungarna är ett projekt som har blivit möjligt genom att KBU sökt och fått stimulansbidrag av Kulturförvaltningen för att utveckla en modell där unga är delaktiga i urvalsprocessen. Eleverna från Ögårdsskolan blir en pilotgrupp och kommer att få prova olika sätt att utvärdera de kulturevenemang som besöks under hösten. Utifrån detta kommer KBU att utveckla en modell som man sedan vill applicera på fler åldersgrupper.

– Det viktiga här är deltagandet, det är barnens sätt att arbeta som ska få styra modellen. Vi ska inte utifrån ett vuxenperspektiv bestämma hur en referensklass ska arbeta utan vi ska lyssna på riktigt, säger Ulrika Selring Alba, kulturförmedlare på Kultur för Barn och Unga.

När modellen är framtagen är tanken att man varje termin utlyser uppdraget och en ny klass utses. Alla pedagoger i Malmö stad som har en årskurs 5 nästföljande termin kommer att tillsammans med sina elever kunna ansöka om att bli referensklass.

– Referensklassen kommer att få uppleva kultur inom olika konstformer och få verktyg att reflektera över denna och kommunicera sina åsikter. I förlängningen tror vi att inflytandet stärker självförtroendet och ökar viljan att vara aktiv och ta plats i kulturlivet, fortsätter Ulrika Selring Alba.

Källa: Kulturförvaltningen i Malmö.