Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Återhämtningen har inletts men massarbetslösheten består

Foto: Arkivbild
Foto: Arkivbild

Den globala ekonomin har vänt efter den djupa krisen 2009 men återhämtningen är fortsatt trög vilket också påverkar svensk ekonomi. I Sverige väntas BNP öka med 2,8 respektive 3,3 procent i år och nästa år. Arbetslösheten landar i år på 9 procent enligt ILO-måttet och ligger kvar på samma nivå nästa år.

– Regeringen prioriterar att snabbt återgå till en balanserad budget efter krisen, men satsar inte på den svenska ekonomins omställningsförmåga. Vår prognos visar på en oacceptabelt hög arbetslöshet och en sysselsättning som står och stampar. Utan en mer effektiv ekonomisk politik riskerar arbetslösheten att bita sig fast på en högre nivå, säger LOs chefsekonom Lena Westerlund.

För att snabbare få ner arbetslösheten vill LO-ekonomerna på kort sikt se åtgärder som mer effektivt stimulerar efterfrågan i ekonomin. De efterlyser följande tre tillfälliga insatser.

· Statsbidrag till kommuner och landsting för 2011 så att den offentliga sektorn ska kunna upprätthålla sysselsättningen. Regeringen borde därför ha presenterat ytterligare tillfälliga statsbidrag i sin vårbudget.

· Ändra utformningen av ROT-avdraget. Det bör tidsbegränsas t o m 2011 och skatteavdraget för enskilda bör minskas så att utrymme till avdrag för arbeten även på flerbostadshus skapas.

· Satsa på utbildning och arbetsmarknadspolitik. När efterfrågan på arbetskraft vänder upp blir det nödvändigt med väl fungerande arbetsmarknadsutbildningar igen och de måste byggas upp. Ett utbildningslyft för dem som saknar gymnasieutbildning borde ha införts tidigare i krisen, men det finns fortfarande behov av att höja kompetensen i arbetskraften.

Dessa tillfälliga insatser bör kombineras med varaktiga reformer som understödjer en långsiktigt positiv utveckling av både jobb, tillväxt och rättvis fördelning. I sin rapport lyfter LO-ekonomerna fram tre områden som bör prioriteras: bostadspolitiken, a-kassan samt skattepolitiken.

Riksbanken har aviserat en höjning av reporäntan från sommaren eller tidig höst. LO-ekonomernas bedömning av inflation och resursutnyttjande de närmaste åren talar för att en första höjning av reporäntan måste anstå en längre tid än Riksbanken tänker sig.

Källa: Lo