Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

251 661 besökare på Dramaten 2009

Foto: Arkivbild
Foto: Arkivbild

Idag var det årsstämma på Dramaten. Nyinvald styrelseledamot blev Lotta Lotass, författare och ledamot i Svenska Akademien.

Dramaten har under 2009 haft 32 produktioner på repertoaren. Totalt 1054 föreställningar, inklusive gästspel och turnéer och övriga arrangemang, har spelats för 251 661 besökare.
Beläggningen uppgick till 78% jämfört med 68% 2008.

Resultatet före bokslutsdispositionen var år 2009 124 tkr jämfört med -6 575 tkr år 2008. Det egna kapitalet uppgick till 19,8 mkr. Obeskattade reserver uppgick till 2,9 mkr. Likvida medel ökade med 2,8 mkr till 53,4 mkr.

Den fasta ensemblen har utökats med sex skådespelare från 41 till 47 personer.

Källa: Dramaten