Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholm, Europas miljöhuvudstad 2010 – Detta händer i Europas miljöhuvudstad – maj 201

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Detta händer i Europas miljöhuvudstad – maj 2010

Grodsafari, guerilla gardening och cykeltur runt Järvafältet. Det är några aktiviteter som miljöhuvudstaden bjuder in stockholmarna till i maj.

Stockholm har utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010. Bakom utnämningen ligger EU-kommissionen som vill uppmuntra städerna i Europa till att systematiskt ta med miljöaspekter i stadsplaneringen. Utnämningen gick till Stockholm för att staden kommit längst i Europa för att lösa problem med luftföroreningar, trafik, växthusgasutsläpp och avfallshantering. Nedan hittar ni ett urval aktiviteter där miljön i Stockholm står i centrum.

Ett urval av miljöhuvudstadens aktiviteter under maj:
Utställning om vatten och miljö: Varifrån kommer kranvattnet och var tar vattnet vägen när vi spolar i toaletten? Stockholm Vatten och GlashusEtt slår upp dörrarna till en utställning om vatten och miljö
Datum: 2010-05-01 – 2010-05-07, Hammarby Sjöstad, GlashusEtt
Kontakt: GlashusEtt, tel 08- 522 137 00
Grodsafari – Långsjön: Nu sjuder vattnet av grodrom. Följ med på en exkursion till grodornas liv i Älvsjöskogen. Arrangör:
Datum: 2010-05-02, kl 18-21, Långsjön.
Mer information om grodsafarin finns på www.utinaturen.nu
Stockholm – en europeisk förebild: Stockholm stads finansborgarråd Sten Nordin leder ett seminarium i Bryssel tillsammans med miljökommissionär Janez Potocnik för att diskutera hållbar stadsmiljö. Under seminariet lyfter vi fram två tydliga exempel hur Stockholm arbetar med hållbar stadsutveckling; Norra Djurgårdsstaden och Järvalyftet.
Datum: 2010-05-04, kl 9-13, Bryssel
Läs mer om seminariet på www.europeangreencapital.eu
Guerilla gardening: Ekoteket bjuder in till workshop om guerilla gardening.
Datum: 2010-05-28
Kontakt: Birgitta Sandström Lagercrantz, Kulturhuset, Ekoteket, tel 08-508 314 46

Öppet hus på återvinningscentraler: 1 miljon besök görs varje år på stadens fem återvinningscentraler. Stamkunder och nya kunder bjuds in till öppet hus på ÅVC Bromma och ÅVC Vantör för att lära mer om hur avfallet från ÅVC:erna återvinns.
Datum: 2010-05-29
Läs mer: www.stockholm.se/avfall
Cykeltur på Järvafältet: Följ med på den 20 km långa cykelturen runt Järva cykelled. Arrangör: Svenska Cykelsällskapet i samverkan med Akalla by
Datum: 2010-05-30, kl 10, Akalla by

Källa: Stockholm