Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

69 nya miljarder i bidrag till fiskeindustrin

Foto: Wikimedia

 

Trots ett mycket oroligt ekonomiskt läge, vill EU fortsätta pumpa in nästan 69 miljarder kronor i subventioner till fiskeindustrin mellan åren 2014-2020. Det visar ett förslag som EU-kommissionen presenterar idag.

I över 40 år har EU och dess medlemsstater pumpat in mångmiljardbelopp i fiskenäringen, något som bidragit till att fiskeflottan idag har kapacitet att fånga två till tre gånger mer fisk än vad som är hållbart. 2010 var 70 procent av EU:s kommersiella fiskbestånd överfiskade. De största beloppen går idag till stora fiskeföretag som bedriver ett destruktivt fiske, t ex stora bottentrålare. Även företag som upprepade gånger dömts för fiskebrott tar emot stora summor i bidrag.

– EU:s skattebetalare betalar varje år miljardbelopp i bidrag till privata företag som tömmer  våra hav på fisk och skövlar våra marina miljöer. Det är bisarrt, säger Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace.

Ett orosmoln är att Kommissionen öppnar för generösa bidrag till fiskodling.

– Fiskodling, som den oftast bedrivs idag, innebär enorma problem i form av överfiske i jakten på foderfisk, övergödning, sjukdomsspridning med mera. Att ösa pengar över fiskodlarna utan stränga krav på miljöhänsyn kan därför förvärra situationen i våra hav, säger Jan Isakson.

Utöver EU:s bidrag tillkommer EU-ländernas egna subventioner.  En färsk kartläggning från organisationen Oceana visar att stödet till den svenska fiskenäringen år 2009 uppgick till 808 miljoner kronor, medan värdet av den landade fångsten hamnade på 824,6 miljoner kronor.  Det kan jämföras med de runt 300 miljoner kronor som regeringen samma år, 2009, lade på skydd för havsmiljön.
– Det faktum att stora svenska subventioner går till att driva några av de största och mest destruktiva bottentrålarna står i bjärt kontrast till regeringens löfte att skydda havsmiljön, säger Jan Isakson.

Källa: Greenpeace