Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU-kommissionen ändrar sig inte i momsfråga

Ideella sportföreningar - en hotad verksamhet i Sverige? Foto: Fredrik Haglund

EU-kommissionen går emot Sverige och EU-parlamentet och vidhåller att momsen måste se likadan ut i hela unionen. Svenska frivillighetsrörelsen kan drabbas.

På tisdagen presenterade EU-kommissionär Algirdas Šemetas sin nya momsstrategi. Huvuddragen är effektivisering, enhetlighet, underlätta för företag och bekämpa bedrägerier.

– Det gamla momssystemet fungerar inte längre i vår moderna ekonomi. Det utgör ett hinder på den inre marknaden, är inte företagsvänlig och lättmottaglig för bedrägerier, sade Algirdas Šemetas, ansvarig för bland annat skatter och bedrägeribekämpning.

I momsförslagets detaljer finns en fråga som länge upprört svenska ideella föreningar, med idrottsklubbar i spetsen. EU-kommissionen vill införa moms för alla organisationer som har en omsättning på över en miljon kronor på år.

Frågan väcktes första gången till liv när EU-kommissionen för ett år sedan skickade ut en så kallad grönbok med momsförslaget på remiss till medlemsländerna och berörda parter. Svenska föreningar skickade in nästan tusen remissvar där de uttryckte en stark oro för vad som skulle ske med deras verksamhet om de inte längre skulle få behålla sitt momsundantag.

Därefter röstade EU-parlamentet med en överväldigande majoritet mot EU-kommissionens förslag i en icke bindande opinionsyttring. Även svenska regeringen har kämpat för att behålla momsundantaget för ideella föreningar som drar in  pengar.

Men i dag stod det alltså klart att EU-kommissionen inte ändrar sin tidigare ståndpunkt.

– Det är upprörande att kommissionen fullkomligt struntar i EU-parlamentet, den svenska regeringen och närmare tusen föreningar och förbund i Sverige som har svarat på grönboken, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet i ett på tisdagen.

Men EU-kommissionen menar att debatten bygger på ett missförstånd.

– Det finns momsundantag för ideella föreningar och småföretag, säger Emer Traynor, talesperson för EU-kommissionär Algirdas Šemeta, till Europaportalen.

Emer Traynor menar att så fort en ideell förening börjar tjäna pengar så konkurrerar de med företag som måste betala moms.

– Det finns andra vägar för Sverige att gå, menar hon.

Exemplet hon för fram är att momsbefria alla småföretag, då skulle de ideella föreningar som påverkas av kommissionens momstvång slippa det.

– Det skulle bli en väldigt dyr åtgärd. Våra beräkningar visar att det skulle kunna kosta uppemot 10 miljarder kronor, säger Hans Lindberg till TT.

– De möjligheter kommissionen pekar på löser ingenting. Föreningarna kommer fortfarande att drabbas av en betungande administration, säger Karin Mattsson Weijber.

I ett pressmeddelande säger Pierre Schellekens, chef på EU-kommissionens kontor i Sverige att ideella verksamheter inte hotas.

– Skulle det visa sig att nuvarande lagstiftning, tvärtemot kommissionens nuvarande bedömning, ändå utgör ett problem för den ideella sektorn, är kommissionen beredd att titta vidare på den frågan.

Frågan är långt i från avgjord trots att EU-kommissionen står fast vid sin ståndpunkt. I slutet av nästa år kommer troligtvis ett skarpt förslag från EU-kommissionen och för att det ska gå genom måste EU-parlamentet och alla EU:s finansministrar vara överens. Anders Borg (M) har tidigare sagt sig vara fast beslutsam att driva denna fråga hårt.

Källa: Europaportalen.se