Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Frysskador i fritidshuset kalldusch nu när kylan slår till

Foto: Wikimedia

En obehaglig överraskning på 50 000 kronor kan bli resultatet om vattenledningarna fryser sönder och orsakar läckage. Vart femte fritidshus har råkat ut för en skada de två senaste vargavintrarna, enligt en undersökning som Trygg-Hansa gjort.

Snittkostnaden för en skada är mellan 30 000 och 50 000 kronor. I värsta fall kan kostnaden uppgå till flera hundra tusen kronor, men då gäller det läckage från frysskadade rör som pågått under en längre tid. Frysskador blir generellt dyrare i fritidshus än i villor. I villan upptäcker man skadan snabbare, säger Håkan Franzén, hus- och hemexpert på Trygg-Hansa.

Var tredje som haft en skada på sitt fritidshus de senaste två vintrarna har drabbats av just frusna vattenledningar. Nästan lika många har drabbats av snötryckskada på taket. Var femte fritidshusägare har haft problem med skadedjur och lika många har råkat ut för översvämning.

– Trots att frysskadorna är så pass vanliga och ofta orsakar besvär med långa reparationer, så stänger bara varannan fritidshusägare av vattnet i sitt fritidshus under vintern. Och bara varannan tittar till sin stuga regelbundet, enligt vår undersökning. Det överraskar oss efter två mycket kalla vintrar i Sverige, säger Håkan Franzén.

Fritidshusägarnas koll på huset:

· Stänger av vattnet: 53 procent

· Tittar till stugan regelbundet: 48 procent

· Låter grundvärme vara på: 35 procent

· Vidtar inga försiktighetsåtgärder alls på vintern: 21 procent

Typskador på fritidshus de två senaste vintrarna:

· Frysta vattenledningar: 33 procent

· Snötrycksskada: 31 procent

· Skadedjur: 19 procent

· Översvämning: 19 procent

Om undersökningen:
Trygg-Hansa har under september 2011 låtit göra en undersökning genom undersökningsföretaget YouGov. Totalt har 1 013 personer mellan 18 och 64 år svarat på undersökningen.

Trygg-Hansas råd för att förebygga frysskador på fritidshus:

· Stäng av vattnet inför vintern

· Töm rör och varmvattenberedare på vatten om du inte ska vara i huset över vintern/våren. Har du vattentoalett – töm även spolcisternen.

· Häll frostskyddsmedel i diskho, tvättställ, toalettstol och golvbrunnar.

· Ha grundvärme (ca 5-10 grader) på i huset/stugan. I kök och badrum kan du gärna låta värmen vara lite högre, ca 15 grader varmt.

· Kontrollera isoleringen runt fönster och dörrar.

· Har du diskbänken mot en yttervägg, lämna skåpsdörrarna öppna, så att värmen kan cirkulera även där. Håll innerdörrar öppna så att luften kan cirkulera.

· Kontrollera gärna din stuga regelbundet, ett strömavbrott kan leda till frysskador.

Källa: Trygg-Hansa