Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Näringslivet planerar för ökad sysselsättning

 

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Konfidensindikatorn för näringslivet steg tre enheter mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet i år. På ett år har indikatorn stigit drygt 40 enheter och ligger klart över det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrin rapporterar om en betydande tillväxt i såväl orderingång som produktionsvolym för första kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet har stigit ytterligare och ligger nu på närmare 80 procent. Sysselsättningen har upphört att minska. Industrin räknar med fortsatt god order- och produktionstillväxt under innevarande kvartal.

Byggindustrin redovisar nu ökad orderingång, för första gången på närmare två år. Såväl byggande som sysselsättning har stabiliserats och branschens finansieringsproblem har minskat. Endast knappt tio procent av företagen anger nu finansiella restriktioner som främsta hinder för verksamheten. Byggindustrin räknar med att byggandet stiger under innevarande kvartal och antalet anställda väntas återigen öka.

Försäljningsvolymen inom handeln steg ytterligare under första kvartalet i år och framför allt för handel med motorfordon och handel med textilier, kläder och skor har tillväxten varit stark. Försäljningssituationen inom handeln är liksom tidigare god och ca 80 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med läget. Branschen är mycket optimistisk inför andra kvartalet i år och räknar med en betydande försäljningstillväxt.

Efterfrågan för de privata tjänstenäringarna ökade ytterligare under första kvartalet i år och tillväxten var starkast för resebyråer, datakonsulter och uppdragsverksamhet. Efterfrågeläget är dock fortfarande svagare än normalt och sysselsättningen har sammantaget fortsatt att minska. Inför andra kvartalet är tjänsteföretagen optimistiska och räknar med att antalet anställda kommer att öka något.

Källa: KONJUNKTURBAROMETERN