Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän

 

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän. Sedan februari 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

Definitioner och förklaringar

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för arbetare och tjänstemän i februari 2010 baserar sig på preliminära indextal i båda perioderna.

Källa: scb