Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Våldet måste sluta. Nu.

Foto: Malmö stad

– Det senaste dygnet har våldet återigen gjort sitt intåg i Rosengård. Detta måste sluta. Omedelbart, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef i Rosengård.

Det var vid 18-tiden på onsdagen som det anlades en brand i Rosengårdsskolan. Branden släcktes snabbt av en städare. Branden blev startskottet till en rad bränder i stadsdelen senare under kvällen och natten.

– Det är helt oacceptabelt att våldet tar över vår stadsdel igen, nu kraftsamlar vi tillsammans med polis och räddningstjänst för att detta ska sluta, berättar Eva Ahlgren.

– Det finns flera konstruktiva former för att göra sin röst hörd i stadsdelen, vi har flera mötesplatser som är öppna sent på kvällarna, fritidsgårdar som bygger på dialog, menar Eva Ahlgren.

Under dagen har händelserna diskuterats på skolorna i stadsdelen bland elever och lärare och samtliga elever ska ha beretts möjlighet att reflektera över det som har hänt.

Det här gör Malmö stad

  • Inom Malmö stad sker det både strategiskt och operativt arbete för att ha beredskap för eventuella händelser i Rosengård under helgen.
  • Hemtjänsten kommer vara lokaliserade så nära vårdtagarna som är möjligt. Inom vård och omsorg finns det möjligheter att flytta vårdtagare till korttidsboenden om det blir nödvändigt
  • Mötesplatser för unga, fritidsgårdar, stadsdelsvärdar – kommer att öka bemanningen
  • Gatukontoret har ökad beredskap och arbetar aktivt med att forsla bort allt som är brännbart
  • Stadsdelsförvaltningen genomför vuxenvandringar tillsammans med stadsdelsvärdarna i området, samling sker kl 20.00 vid Babylons livs, torsdag, fredag och lördag
  • Fotbollsturnering på lördag för ungdomar, samling vid Herrgårdens sporthall kl 18.30
  • Individ och familjeomsorgen förstärks för att kunna omhänderta barn och unga som är utsatta för risk
  • Ökad bevakning av förvaltningens lokaler — skolor, vårdboenden, etc
  • Information har delats ut till boende i Herrgården om var man kan engagera sig om man vill det
Källa: Malmö stad