Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Systembolaget fortsätter bekämpa korruption – trots skadestånd i ny dom

Foto: Wikimedia

Skiljedom har meddelats i en tvist mellan Vin och Sprit (numera Pernod Ricard) och Systembolaget, som har pågått sedan 2007. Tvisten handlar om huruvida Systembolaget hade rätt att säga upp ett antal inköpsavtal med anledning av avtalsbrott bestående av omfattande korruption. Systembolaget får enligt domen säga upp avtal men inte på det sättet som gjordes. Därför måste Systembolaget betala 57 miljoner kronor jämte ränta i skadestånd till Pernod Ricard.

Tvisten går tillbaka till den så kallade korruptionshärvan där det framkom att vissa leverantörer hade mutat flera av Systembolagets butikschefer i syfte att få konkurrensfördelar.

Vin&Sprit (numera Pernod Ricard) hade under lång tid bearbetat butikschefer i Systembolaget för att knyta lojalitetsband och få konkurrensfördelar i förhållande till andra leverantörer. Det gjordes genom att butikscheferna erbjöds mutor i form av ”varuprover”, resor och olika evenemang. Detta otillbörliga agerande som också innefattade bestickningsbrott innebar att V&S i väsentliga avseenden bröt mot avtalet med Systembolaget.

Totalt åtalades 77 butikschefer hos Systembolaget, varav 75 fälldes för mutbrott. I leverantörsledet stämdes totalt 23 personer, varav 15 fälldes för bestickningsbrott. Mot bakgrund av dessa mutor och andra oegentligheter sade Systembolaget upp vissa inköpsavtal.

− Oavsett domen så kommer Systembolaget att fortsätta arbetet med nolltolerans mot korruption. Vi kommer att analysera domen för att se om vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger.

Systembolaget har efter korruptionshärvan vidtagit en rad åtgärder som har visat sig vara effektiva. Det handlar bland annat om nya inköpsrutiner, ny leverantörspolicy, whistle blower-funktion och en intern etikgrupp.

− Systembolaget har ansvar för all försäljning av alkohol, det gör att vi har ett stort ansvar för att behandla alla leverantörer lika. Korruption innebär att leverantörer skaffar sig otillbörliga konkurrensfördelar i förhållande till andra och att likabehandling sätts ur spel, säger Cecilia Schelin Seidegård, Systembolagets styrelseordförande.

Källa: Systembolaget