Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alarm tecknar nytt ambulansavtal med landstinget i Dalarna

Foto: Wikimedia

 

SOS Alarm får enligt ett nytt avtal fortsatt förtroende att bedriva ambulansdirigeringen i Dalarna. Avtalet kommer att gälla från och med 1 juli 2010 och tre år framåt, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.

– Avtalet innebär nära samverkan mellan SOS Alarm och landstinget för att ge länets invånare kvalificerad hjälp i akuta vårdärenden. Det är ett komplext uppdrag som stället stora krav på säkerhet, kompetens, logistik och samverkan med samhällets räddningsresurser, säger Åke Kjellin, platschef på SOS-centralen i Falun.

Avtalet innebär en satsning på nya tekniska tjänster, kompetensutveckling, informationshan-tering och organisationsutveckling genom att en vårdchef tillsätts på SOS Alarm i Falun. En styrgrupp kommer att löpande följa upp och utveckla samarbetet.

I det nya avtalet ingår nya tekniska tjänster som t.ex:

  • beställning av icke-akuta transporter via webb,
  • belastningsbarometrar,
  • analysverktyg och teknik för optimerad ambulansdirigering och
  • beredskapsplanering.

– Detta ger landstinget möjlighet att lättare följa upp sin verksamhet. De kommer också ha tillgång till webbkartor där de kan följa sina resurser i länet i realtid, berättar platschefen Åke Kjellin.

SOS-centralen i Falun har sedan 1992 en utvecklad samverkan kring sjuksköterskekompetens i SOS-centralen. Det innebär att sjuksköterskor arbetar halvtid på akutkliniken och halvtid på SOS Alarm. Från båda sidor ser man positivt på detta samarbete och vill med det nya avtalet utveckla partnerskapet.

– Det nya avtalet stärker samarbetet ytterligare och bidrar till en positiv utveckling av tjänsten. Specialutbildade sjuksköterskor från akutkliniken kommer nu att vara ännu mer delaktiga i hanteringen av vårdärenden. En gemensam kompetensutveckling av personal från landstinget och SOS Alarm som arbetar tillsammans med prioritering och dirigering, säkerställer en ökad trygghet för den hjälpsökande, menar Åke Kjellin

Åke Kjellin ser i det nya avtalet ett tydligt partnerskap.
– Vi genomför detta tillsammans och vi är öppna för de anpassningar som behövs för att utvecklas i takt med ambulanssjukvården. Genom avtalet kan landstinget också stärka sin förmåga att agera vid svåra påfrestningar och i krissituationer.
SOS Alarm ägs av staten, landstingen och kommunerna tillsammans. Företaget svarar för nödnumret 112 och larmar ut resurser som ambulans och räddningstjänst. SOS Alarm har även andra typer av larm och servicetjänster som t ex brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, trygghetslarm, personlarm och krisjour. SOS Alarm har 18 SOS-centraler över landet som arbetar dygnet runt.

Källa: SoS Alarm