Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Statens betalningar gav ett överskott i februari

Foto: Daniel Ekholm

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 43,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 45,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än väntat. Skatteinbetalningarna blev drygt 5 miljarder kronor lägre än prognos. Det motverkades av att räntebetalningarna på statsskulden blev 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat och att Riksgäldens nettoutlåning blev 1,6 miljarder kronor lägre än väntat. Statens övriga betalningar utvecklades ungefär i linje med prognos. Att staten får stora överskott i februari varje år, beror på att många då gör kompletterande skatteinbetalningar som avser föregående år. För tolvmånadersperioden till och med februari 2010 gav statens betalningar ett underskott på 181 miljarder kronor. Statsskulden var 1 111 miljarder kronor den 28 februari.

Källa:  hugin.info