Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Södra bygger vindkraftverk i Mönsterås

Foto: Wikimedia

Södra har genom sitt dotterbolag Södra Vind AB köpt sex vindkraftverk av modell ENERCON E-82. Kraftverken byggs vid massabruket Södra Cell Mönsterås. – Det här är det första vindkraftsprojektet som Södra förverkligar. Och Mönsterås kommun är naturligtvis också en part i detta arbete. Ett sådant här projekt handlar under tillståndsprocessen alltid om att följa fastgjorda regler och balansera mellan hänsyn till lokala intressen och industriellt värdeskapande, säger Gustav Tibblin, vd i Södra Vind. Förberedelserna för byggnationen har pågått sedan hösten 2009. Beräknad produktionsstart för de sex nya vindkraftverken är november 2010. – ENERCON har visat att de vill bli en långsiktig strategisk partner till Södra och de delar vår syn när det gäller vikten av kontinuerlig produktivitetsutveckling och att ha en grön profil. Vi ser att de till den bästa totalkostnaden levererar en robust, välbeprövad och effektiv teknisk lösning, säger Södras inköpsdirektör, Beatrice Kämpe-Nikolausson. – Med detta avtal tar ENERCON och Södra ett gemensamt steg framåt i den svenska utbyggnaden av vindkraften, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete säger Claes Jeppsson, försäljningschef i Sverige för ENERCON GmbH. Samtidigt med leveranserna av de sex vindkraftverken till Södra Cell Mönsterås så har Södra och ENERCON avtalat en option på ytterligare 50 vindkraftverk. Projektet vid Mönsterås bruk är första etappen av en större vindkraftssatsning runt Mönsterås bruk där Södra samarbetar med det norska energiföretaget Statkraft. I Åserum, direkt norr om bruket, är tillstånd klart för att sätta upp ytterligare fyra vindkraftverk. Där pågår förprojektering för fullt. I ett tredje steg planeras vindkraft i ett område som sträcker sig från Torp i norr och söderut i en båge ner mot Kråkerum, öster om Mönsterås tätort. Sammantaget är denna vindkraftssatsning i den storleksordningen att den kommer att kunna försörja hela kommunen med lokalt producerad, förnybar hushållsel. För mer information, kontakta gärna: Gustav Tibblin, vd Södra Vind AB, 070-573 49 85 Beatrice Kämpe-Nikolausson, inköpsdirektör Södra, 070-692 83 46 Per Braconier, informationsdirektör Södra, 070-534 51 66 Claes Jeppsson, försäljningschef Sverige, ENERCON GmbH, 070-230 51 89 ENERCON är en av världens största tillverkare av vindkraftverk, med verksamhet i ett 30-tal länder och fler än 15 000 vindkraftverk installerade, varav c:a 400 i Sverige. Företaget, som ägs av Aloys Wobben, har 10 000 anställda och omsätter 30 miljarder kronor.

källa: hugin.info