Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny lag för vårdgivaretablering, LOVE

Konkurrensverket välkomnar utredningens intention att skapa förutsättningar för fri etablering inom den öppna specialiserade vården.

Dock är förslaget otydligt i vissa delar och måste utvecklas. Principiellt kan det därtill vara möjligt att bereda frågan om fri etablering vidare även inom ramen för LOV (lagen om valfrihetssystem) på liknande sätt som skett inom primärvården.