Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Swedbank kommenterar grekiskt räddningspaket från EU

 
Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

EU beslutade i helgen om ett omfattande hjälppaket för att rädda euroländer i kris. Börser runtom i Europa och Asien reagerade positivt på paketet och steg under måndagen efter rekylen förra veckan. I situationer med snabba händelseförlopp och stor ovisshet på marknaden kan det vara vanskligt att göra snabba investeringsförändringar. Swedbank väljer att inte förändra viktningen i den portfölj som används som utgångspunkt vid rådgivning.

EU:s förhandlingar i helgen skedde med syfte att undvika det kaos som präglade förra veckan när även Portugal och Spanien fick känna av marknadens oro då skuldoron spred sig. Paketets syfte är inte bara att hjälpa Grekland utan att säkerställa att euroländer i finansiell kris snabbt ska få hjälp i framtiden. Programmet ska därmed säkra finansiell stabilitet och få slut på rädslan för spridningseffekter till länder med brister i sin finanspolitik.

Med bidrag från Internationella valutafonden (IMF) är paketet värt minst 720 miljarder euro. EU:s del i paketet uppgår till 500 miljarder euro. ECB är också berett att göra stödköp i de obligationsmarknader som behövs vilket är väldigt positivt ur ett marknadsperspektiv.

Oron för Grekland och euroområdet fick Stockholmsbörsen att förlora hela årets uppgång förra veckan. Men efter söndagsnattens besked om räddningspaket steg Stockholmsbörsen kraftigt i den inledande handeln.

För Swedbanks del påverkar oron kring euroländernas skuldproblematik främst banken utifrån ett makroekonomiskt perspektiv. Bankens exponering mot Grekland är minimal, 146 miljoner kronor, och Swedbanks stärkta finansiering ger en stärkt position att stå emot en marknadsnedgång.
Råd till kunder om deras investeringar

I situationer med snabba händelseförlopp och stor ovisshet på marknaden kan det vara vanskligt att göra snabba förändringar i en portfölj. Bortsett från de statsfinansiella problem som vissa av Europas länder upplever pågår också en stark återhämtning i ekonomin på många håll. Starka företagsrapporter, ökad orderingång och industriproduktion både i Sverige och i Tyskland och positiva amerikanska sysselsättningssiffror är några av de positiva tecknen.
Swedbanks Investment Center väljer för tillfället att inte förändra viktningen i den portfölj som används som utgångspunkt för rådgivningsförslag, utan ligger kvar med en övervikt mot aktier.

 

–Det är den långsiktiga strategin och inte kortsiktiga avvikelser som är det viktigaste för den slutliga avkastningen i en portfölj. När börsen rör sig mycket är det dock viktigt att se över sin portfölj och vid behov göra förändringar för att säkerställa att aktieandelen inte blivit för hög eller för låg. Självklart håller vi ett vakande öga på utvecklingen och är beredda att minska risken i portföljen om marknadsrisken ökar, kommenterar Håkan Johansson, chef för Investment Center.

Källa: swedbank