Öppet brev till finansminister Anders Borg från pensionärsorganisationerna PRO och SPF

Nu är höstens budgetproposition lagd Anders Borg. Vårt krav är fortfarande att pension ska beskattas på samma sätt som lön och att ditt tidigare löfte om sänkt skatt för pensionärer ska infrias. En skattesänkning med ca 50 kronor per månad räcker inte.

Det är ingenting annat än åldersdiskriminering att ta ut högre skatt av pensionärer än av dem som jobbar. Propositionen om lag mot ålderdiskriminering borde när den blir antagen stävja detta ofog.

Vi skickade ett öppet brev med våra krav inför budgetarbetet i slutet av augusti. Nu kan vi konstatera att du inte fäster någon vikt vid dessa. En femtiolapp är snarast genant, sedd som skattesänkning för människor som har arbetat hela livet och betalat in pengar till staten för att få en pension som går att leva på. När pensionärsrörelsen började i slutet av 1930-talet var ju meningen att arbeta för att pensionärer skulle ha en pension att leva på och inte leva på ”fattigvård”. Den intentionen kvarstår.

Vi upprepar: Den årliga kostnaden för att likställa beskattning med vad som gäller för löntagare kan beräknas till 7-8 miljarder kronor, med hänsyn tagen till det förhöjda grundavdraget för pensionsinkomster. Uppdelat på exempelvis två budgetperioder tar därför reformen cirka 3,5-4 miljarder kronor per år i reformutrymme.

Källa: SPF