Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

SEB:s Boprisindikator faller – Knappt hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året.  Det visar SEB:s Boprisindikator för mars. Hushållen tror som tidigare att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och fler hushåll planerar att binda räntan. Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent i februari . Andelen som tror på fallande priser är 20 procent, jämfört med 14 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 27 procent, jämfört med 26 procent i februari. Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 29, en nedgång med 11 enheter sedan förra månaden. – Hushållen börjar dra öronen åt sig när det gäller bostadsprisernas utveckling. Flera faktorer ligger bakom fallet i Boprisindikatorn. För det första har Riksbanken återigen förklarat att reporäntan kommer att bli mycket högre inom ett par år. För det andra har Finansinspektionen aviserat att regler för högsta möjliga belåningsgrad av bostäder kommer att införas framöver. Och för det tredje räknar statliga Bostadskreditnämnden i en färsk rapport med fallande bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. Hushållen tror fortfarande att reporäntan kommer att ligga på knappt 1,0 procent om ett år På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,88 procent att jämföra med 0,92 procent förra månaden. – Hushållen litar på att Riksbanken håller sin prognos med extremt låg reporänta hela det kommande året, säger Gunilla Nyström Fler hushåll planerar att binda räntan Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är fem procentenheter fler än i februari. Av den andel av de tillfrågade hushållen som har bolån har cirka 27 procent bara bunden ränta, cirka 33 procent bara rörlig/tremånadersränta och cirka 40 procent en mix av rörlig och bunden ränta. Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 001 intervjuer, genomfördes under perioden 24 februari till den 3 mars 2010.

Källa: Seb