Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny ambassadör i Afghanistan

Torbjörn Pettersson Foto: Svenska Afghanistankommittén

Regeringen har i dag 20 maj utnämnt Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Torbjörn Pettersson till Sveriges ambassadör i Afghanistan. Ambassadör Krister Bringéus utnämns samtidigt till Senior Civilian Representative i Mazar-e Sharif för att öka den samlade politiska närvaron i norra Afghanistan.

Torbjörn Pettersson är sedan 2008 generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Han har tidigare arbetat på Sida där han bland annat var avdelningschef för ekonomi och verksamhetsutveckling och Sidas landchef på svenska ambassaden i Tanzania. Torbjörn Pettersson har även varit partisekreterare i Folkpartiet och politisk sakkunnig vid statsrådsberedningen 1993-1994.

Krister Bringéus är i dag Sveriges ambassadör i Serbien. Dessförinnan ledde han den svenska OSSE-delegationen (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) i Wien. Krister Bringéus har även varit chef för UD:s enhet för europeisk säkerhetspolitik. Bland utlandsstationeringar kan nämnas tjänstgöringar vid ambassaderna i Washington, Bonn, Moskva och London.

Bakgrund

Regeringen har tillsatt en ny funktion som Senior Civilian Representative i Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Detta är ett led i en ökad tonvikt på civila insatser i Afghanistan och kapacitetsuppbyggande av de afghanska strukturerna. Senior Civilian Representative kommer att ansvara för övergripande politisk ledning samt svensk civil verksamhet i området och den militäre befälhavaren kommer fortsätta att ansvara för militär verksamhet samt för säkerheten.

Källa: Regeringskansliet