Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Överlåtelse av upphandlingskontrakt var otillåten direktupphandling

Söderköpings kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att tilldela kontrakt som avser vårdboende för äldre i området Storängen utan att genomgöra en upphandling i konkurrens enligt LOU. Det framgår i ett beslut av Konkurrensverket.

Från uppgifter i massmedia fick Konkurrensverket kännedom om att kommunen stod i begrepp att godkänna att ett tidigare upphandlat kontrakt skulle överlåtas från en leverantör som gått i konkurs till en ny leverantör och att någon förnyad upphandling inte skulle genomföras. Konkurrensverket inledde därför i augusti 2009 en granskning av den aktuella upphandlingen.

Kommunen ansåg i ett yttrande till Konkurrensverket att upphandlingsskyldighet inte förelåg, utan att kontraktet kunde överlåtas och en ny leverantör godkännas, bland annat med hänsyn till att den nya leverantören uppfyllde kraven som ställts på den ursprungliga leverantören vid den genomförda upphandlingen och att verksamheten och kontraktets materiella innehåll väsentligen var detsamma.

Enligt Konkurrensverket är direktupphandling ett undantagsförfarande som ska tillämpas restriktivt och bedömer, med hänvisning till bland annat EU-domstolens dom C-454/06, Pressetext, att en överlåtelse av upphandlingskontrakt endast får ske i undantagsfall och att de omständigheter som anförts av kommunen inte är sådana att en överlåtelse är möjlig.

I och med tillsynsbeslutet avslutar Konkurrensverket sin granskning av den aktuella upphandlingen.