Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arbetslivsintroduktion Många kvar i program hos Arbetsförmedlingen

Foto: Wikimedia

 

Majoriteten av dem som gick från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion vid årsskiftet har fortsatt i något program hos Arbetsförmedlingen. Ungefär en tredjedel har hittills ansökt hos Försäkringskassan om att åter få ersättning från sjukförsäkringen.

Vid årsskiftet lämnade knappt 15 000 personer sjukförsäkringen efter att ha fått maximalt antal dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Av dem har närmare 13 000 personer deltagit i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion, ett program som varar i högst tre månader och syftar till att kartlägga individens behov av stöd för att kunna återvända till arbetslivet.

– Nästan alla som svarat på våra enkäter om introduktionsprogrammet är positiva till bemötandet från Arbetsförmedlingens personal vilket är väldigt viktigt för den fortsatta rehabiliteringen, säger Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Efter att arbetslivsintroduktionen avslutats var knappt 12 000 personer fortfarande inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Cirka 7 000 deltog i program med aktivitetsstöd och 1 700 hade någon form av arbete.

– Vi har jobbat intensivt tillsammans med Arbetsförmedlingen för att ge stöd och förbereda den här gruppen på att pröva sina förutsättningar att återgå till arbete, säger Svante Borg försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Drygt 5 000 personer har fram till den 26 maj ansökt hos Försäkringskassan om att åter få sjuk- eller rehabiliteringspenning. I april fick cirka 1 300 personer från den här gruppen en första utbetalning från sjukförsäkringen.

Källa: Försäkringskassan