Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fackförbundet ST kommenterar kritiken mot Arbetsförmedlingens ledning

Fackförbundet ST har genomfört ett antal undersökningar som samtliga visar att förtroendet för Arbetsförmedlingens ledning är lågt. Kritiken handlar bland annat om brister i ledning och styrning av myndigheten.

– Kritiken har länge varit känd såväl internt som externt hos uppdragsgivaren regeringen. Regeringen har dock hittills valt att inte agera. Istället har ansvaret helt och fullt lagts på Arbetsförmedlingens styrelse, säger Britta Lejon, förbundsordförande i Fackförbundet ST, med anledning av kritiken mot Arbetsförmedlingens ledning.

– En stor del av problemen beror på den misslyckade styrningen av arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlarna vill göra ett bra jobb som leder till att människor kommer i arbete. Men personalen är tyngd av administration och ett stelbent regelverk. Det finns inget utrymme för personalen att använda sin profession och deras kunskaper tas inte tillvara på bästa sätt. Nu måste regeringen ta sitt ansvar och se till att en av Sveriges viktigaste myndigheter fungerar, avslutar Britta Lejon.

Lars-Erik Backstom, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen framhåller att för att medarbetarna ska kunna göra ett bra jobb måste de ha utrymme för kreativitet och möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt.

– Vi eftersträvar en fungerande dialog inom myndigheten och mellan myndigheten och uppdragsgivaren, avlsutar Lars-Erik Backström.

Källa: ST.