Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sluta plåga människor – häv blockaden av Gaza!

Foto: Wikimedia

Isoleringen av Gaza är ett folkrättsligt övergrepp. Ship to Gaza är en viktig solidaritetsaktion. Blockaden måste därför hävas. Det sa broderskapsrörelsens ordförande Peter Weiderud vid manifestationen för Ship to Gaza som hölls vid Mynttorget i Stockholm idag.

Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokrater, har en representant med på Ship to Gaza. Det är rörelsens internationella sekreterare Ulf Carmesund.

– Just nu strävar konvojen mot Gaza, inom ett dygn väntar en ojämn kraftmätning i vattnen utanför Gaza City. Den politiska propagandastriden har Israel redan förlorat. Häv blockaden av Gaza! sa Weiderud i sitt anförande och fortsatte: Att hindra humanitära transporter till ett desperat folk är att utmana den humanitära rätten och Genevekonventionerna.

Ulf Carmesund, Broderskapsrörelsens representant i Konvojen och ombord på fartyget Sofia, säger per satellittelefon vid tvåtiden (svensk tid) att stämningen ombord på fartygen är god och viljan att nå framgång är stor.

– Vi finns just nu på mötespunkten för alla fartyg, och räknar med att gå mot Gaza inom kort.

Carmesund berättar också att deltagarna blivit styrkta av EU:s utrikestalesperson Catherine Ashtons uttalanden om att blockaden mot Gaza måste hävas.

Weiderud påpekade i sitt tal på Mynttorget betydelsen av att Ship to Gaza är ett europeiskt initiativ, eftersom EU:s hittillsvarande agerande i Mellanösternkonflikten representerar många missade möjligheter.

– Den allvarligaste är oförmågan att hitta en självständig hållning till Hamas. Alla andra inblandade aktörer hade ett egenintresse av att isolera Hamas och underminera valresultatet. De tre krav som ställdes på Hamas för att erkänna den valda regeringen som ställdes av USA, Israel och senare också EU var ett misstag då de var alldeles för vaga och ensidiga. Istället borde följande krav ställts på båda parter:

  • Upphör med allt folkrättsstridigt våld
  • Erkänn varandra enligt 1967 års gränser
  • Stå fast vid gjorda överenskommelser efter varje regeringsskifte

– Det finns anledning att vara mycket kritisk till Hamas, men kritiken måste grunda sig på bristande uppslutning till folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter, sa Weiderud. Även om både Hamas och Israel bryter mot folkrätten, är proportionerna inte jämförbara.  Israels folkrättsbrott är mer omfattande, vilket också Goldstone-rapporten efter Gazakriget visat. Israel bär huvudansvaret.

– Därför ropar vi idag tillsammans med våra vänner på båtarna i östra Medelhavet: Häv isoleringen av Gaza nu!

Källa: Broderskapsrörelsen