Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Risk att olyckorna ökar igen. NTF kräver fokus på högriskgrupperna

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

 

Trafiksäkerhetsåret 2009 har lagts till handlingarna som det mest framgångsrika i modern tid. Men sannolikt vänder olyckskurvan uppåt redan 2010.

NTF har sammanställt utvecklingen de senaste fem åren och ser ungefär samma mönster när det gäller olyckstyp, färdsätt, kön, ålder osv.Källa: NTF

– Vi måste ägna särskilt fokus på högriskgrupperna de närmaste åren. Det ger oss bäst förutsättningar att mäta oss med det goda resultatet från 2009, säger NTF:s vd, Jan Sandberg.

De senaste fem åren har vi skördat frukterna av förnuftiga investeringar i transportsystemet. Säkrare vägar, säkrare bilar och effektivare hastighetsövervakning har bidragit till en tryggare trafik. De två senaste åren har även finanskrisen påtagligt bidragit till att trafikens hälsoförluster minskat. Men nu växer ekonomin igen, näringslivets transporter och det privata resandet ökar.

– Tyvärr betyder det troligtvis att olyckorna ökar igen, säger Jan Sandberg. Vi kan inte förvänta oss att den här exeptionella nedgången fortsätter, samtidigt som trafiken ökar.
NTF har studerat dödsolyckorna i Strada (ett gemensamt rapporteringssystem för polisen och akutsjukhusen) åren 2005-2009 och där kan vi konstatera att avvikelser i olika kategorier av olyckor ligger inom den statistiska felmarginalen.

– År efter år är drygt 70 procent av de som dör män, ungefär en fjärdedel är unga förare och ungefär 15 procent kör mc eller moped, konstaterar Jan Sandberg.

– För att få ut bästa möjliga effekt av trafiksäkerhetsåtgärder riktade mot trafikanterna bör vi lägga ännu större fokus på högriskgrupperna.

– Vi måste förbättra körkortsutbildningen. Och den ska påbörjas tidigare. Det är för sent att börja arbeta med attityder och beteendemönster samtidigt som ungdomarna tar sina första lektioner i övningskörning. Trafikantutbildningen måste löpa som en röd tråd genom hela skolan, från dagis till studenten. På det sättet bygger man de goda värdegrunder som trafiken förutsätter.

Jan Sandberg fortsätter:
– Det är också helt oacceptabelt att så stor andel av dem som förolyckas sitter på mc eller moped. De står för en procent av trafikarbetet, men 15 procent av dödsolyckorna. NTF ingår i en arbetsgrupp som Vägverket satt samman vars syfte är att ta fram en gemensam trafiksäkerhetsstrategi för de kommande tio åren. I arbetsgruppen finns också representanter från bland annat polisen, Sveriges kommuner och landsting och motorcyklisterna själva. Arbetsgruppen lägger fram sin strategi inom kort och den handlar bl a om introduktionen av ABS-bromsar, regelefterlevnad, utbildning och övervakning när det gäller mc. Hjälmanvändning och trimningsförebyggande åtgärder när det gäller moped.

– Det är viktigt att samhället bidrar med de resurser som krävs för att strategin ska kunna omsättas i verkligheten, säger Jan Sandberg.