Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Östersund har Sverige bästa klimatarbete

Henvålens naturreservat Foto: Wikimedia
Henvålens naturreservat Foto: Wikimedia

När Naturskyddsföreningen för tredje gången utvärderar klimatarbetet i Sveriges kommuner vinner Östersund. Kommunen har ett omfattande och ambitiöst klimatarbete på alla områden. På andra plats kommer miljöhuvudstaden Stockholm. På tredjeplats Växjö med både tuffa klimatmål och faktiskt minskade utsläpp och Malmö som kommit längre än många på energieffektivisering.

– Hela granskningen synliggör fantastiska klimatambitioner i många kommuner vilket borde inspirera rikspolitiker, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Klimatindex 2010 baseras på en enkät som skickats ut till Sveriges alla kommunchefer. Den innehåller en mängd frågor som varit tidskrävande att svara på. Trots det har hela 222 av Sveriges 290 kommuner lämnat in ett svar. Kommunerna har sedan fått poäng för sina svar.

På femte plats hamnade Örnsköldsvik och på sjätte Ulricehamn.

Hela listan med alla kommuners placering samt poängsättning och frågor finns på:

http://www.naturskyddsforeningen.se/klimatindex

– Kommunerna har helt klart intensifierat sitt arbete med att göra klimatomställningen, minskar klimatpåverkan från sina byggnader och anpassar infrastrukturen för ökad livskvalitet och ett mindre fossilberoende samhälle, säger Emma Lindberg projektledare för Klimatindex 2010.

I 2010 års Klimatindex lyfts också de kommuner som är speciellt framgångsrika inom de tre olika delområdena. I det första avsnittet bedöms kommunens ambitioner med klimatmål och vilka utsläppsminskning kommunen hittills åstadkommit. Fyra kommuner når maxpoänger i detta avsnitt: Växjö, Södertälje, Huddinge och Botkyrka. De följer upp sina utsläpp och har mål som är ambitiösare än Naturskyddsföreningens rekommendation för Sverige till år 2020.

– Sverige måste minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent inom landet till 2020 för att vi ska klara forskarnas rekommendationer för industriländerna med ett högt, men ändå rimligt risktagande. Regeringens mål på minus 27 procent inom Sverige kommer vi att passera med råge visar vår enkät eftersom massor av kommuner är betydligt ambitiösare i sin politiska viljeinriktning, säger Svante Axelsson.

I det andra avsnittet bedömdes trafik och samhällsplanering. Östersund fick i detta delmoment mest poäng. Här belönades kommunernas arbete med videokonferenser, samhällsplanering, satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar. 2/3 av kommuner har en resepolicy med uttalat syfte att minska klimatpåverkan. I hälften av kommunerna är mer än 50 procent av kommunens personbilar miljöbilar.

I Klimatindex 2010 har en stor betoning lagts på effektiv energianvändning. Sundbyberg fick överlägset flest poäng i detta delområde. Partille och Ulricehamn kom på delad andra plats i detta delmoment. 24 kommuner har mål för energieffektivisering som ligger i linje med eller överträffar EU:s mål på 20 procent till 2020. 52 kommuner har tuffare byggnormer för energiåtgång än lagen kräver.

Kommunerna belönades också för minskad klimatpåverkan av mat, internationella projekt som minskar utvecklingsländers utsläpp och stimulans för gröna jobb. Sist i enkäten fick kommunerna ange en bra och unik klimatsatsning som de extra nöjda med.

– Här kan vi läsa om Alingsås som halverar energianvändningen när de bygger om 300 miljonprogramslägenheter till passivhus, om Åres interna ”koldioxidbudget”, dvs. ett internt avgifts/rabattsystem för kommunala tjänsteresor och om Malmös solsatsning och mycket mer, säger Emma Lindberg.

Källa: SNF