Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveaskog bryter mot certifieringen FSC igen

Rogen i västra Härjedalen Foto: Wikimedia
Rogen i västra Härjedalen Foto: Wikimedia

Vid Naturskyddsföreningens fältbesök på statliga Sveaskogs markinnehav i Härjedalen i söndags upptäcktes att bolaget gravt brutit mot ett av FSC-standardens krav på miljöhänsyn vid avverkning nyligen. Naturskyddsföreningen inleder idag en anmälningsprocess mot Sveaskog för brott mot svensk FSC-standard för certifiering av skogsbruk.

Så sent som för ett år sedan anmälde Naturskyddsföreningen Sveaskog för att ha brutit mot ett flertal kriterier i FSC-standarden. Ett av dessa rörde avverkning av naturvärdesträd. Sveaskog hade då avverkat ett mycket stort antal tallar med öppna brandljud, ett oomtvistat brott mot FSC-standardens kriterium 6.5.5 ”till naturvärdesträd räknas träd med öppna brandljud”.

– Sveaskogs höga miljöambitioner förhindrar tyvärr inte att bolaget fortsätter att avverka naturvärden. Bolaget lever fortfarande inte helt upp till den certifiering det åtagit sig att följa, trots att det fick en anmärkning för samma företeelse för mindre än ett år sedan. Vi förväntar oss att bolagets certifierare nu agerar mot det här brottet, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Sveaskog skulle efter förra årets avverkning vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser skulle ske igen. Åtgärderna gällande naturvärdesträd innefattade tydliggörande av bolagets rutiner och instruktioner samt vidareutbildning gällande hänsyn vid avverkning för berörda personalgrupper.

– Åtgärderna har misslyckats i detta fall. På en liten avverkning som denna är 23 avverkade tydliga naturvärdesträd en betydande mängd. Vi såg inga naturvårdssnitslar runt några träd med brandljud på hygget, däremot har Sveaskog istället skapat högstubbar av ytterligare naturvärdesträd. Det är häpnadsväckande att bolaget inte klarar av att identifiera så tydliga naturvärden som dessa träd utgjorde. Säger Malin Sahlin skogshandläggare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen uppmanar certifieringsbolaget Bureau Veritas Certification att snarast besöka det avverkade området och utdela lämpliga sanktioner mot markägaren Sveaskog.

Source: Svenska Naturskyddsforeningen