Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förbud mot sexannonser avslöjar människohandlare

Foto: Feministiskt Perspektiv
Foto: Feministiskt Perspektiv

I juli 2011 förbjöds publiceringen av sexannonser i Argentina. Sedan dess har åklagarmyndigheten öppnat ett stort antal utredningar om människohandel. Det är en direkt konsekvens av förbudet, som de allra flesta granskade dagstidningar efterlever, medan mediejätten Clarín fortsätter att trotsa förbudet.

Det var i juli 2011 som förbudet genomfördes via ett dekret undertecknat av landets president, Cristina Fernández de Kirchner. Syftet var uttryckligen att bidra i kampen mot människohandel och koppleri. Därför skapades det granskande organet OM, som har befogenhet att utfärda sanktioner, och även undersöka vilka som står bakom annonser som publicerats i strid mot dekretet.

Chantal Stevens presenterade OM:s erfarenheter vid den globala konferens om genus och medier som FN:s utbildningsorgan Unescoarrangerade i december i Bangkok för att lansera en global allians för jämställda medier. Regeringsföreträdare, medieägare och aktivister från 80 länder deltog i konferensen och responsen var mycket positiv. Redan hösten 2011 gick den grupp inom FN som är specialiserad på människohandel ut med en rekommendation till samtliga 193 medlemsländer om att följa det argentinska exemplet, enligt Chantal Stevens.

– I Argentina har vi tagit oss an människohandeln med en grad av fördjupning och specialisering som praktiskt taget inte har någon motsvarighet i världen. Förutom att vi bekämpar brottet människohandel och tar hand om dess offer arbetar vi hårt för att främja en kulturell förändring i syfte att förebygga sexuell exploatering av kvinnor och barn, säger Chantal Stevens till Telam.