Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Akademiska polisanmäler misstänkt sabotage

Foto: Wikimedia

Centraloperation på Akademiska sjukhuset misstänker att man har utsatts för sabotage. Operationspersonalen har i samband med rutinkontroller innan operationer vid upprepade tillfällen upptäckt oförklarliga hål i sterila förpackningar till operationsinstrumenten.

– Vi har i dagsläget inga indikationer på att patienter har kommit till skada. Men det som har hänt är allvarligt. Om hålen inte skulle ha upptäckts skulle patienterna ha utsatts för högre infektionsrisk med allvarliga konsekvenser. Hålen är oerhört små, 1-2 mm i diameter, de syns knappt för blotta ögat, säger tf verksamhetschef Rainer Dörenberg.

2009 gjordes en egen utredning av några incidenter. Sedan dess har läget varit lugnt. Nu har man upptäckt nya fall. Personalen på sterilcentralen har granskat samtliga fall med skador i förpackningarna. I några fall hittades inga logiska förklaringar till skadorna.

– Vi kan inte utesluta sabotage. För att få klarhet i vad som hänt behöver vi polisens hjälp, säger Rainer Dörenberg.

På centraloperation görs många olika sorters operationer, från höftproteser till levertransplantationer, cirka 9 000 patienter opereras här varje år. I sterilförpackningarna förvaras de sterila instrument som används vid dessa operationer, till exempel peanger, saxar, hakar och borrar.

Källa: Akademiska sjukhuset